söndag, september 28, 2008

Skall vi fortsätta diskussionen?

Så tog jag mig äntligen i kragen och sparkade igång tråden igen med ett e-mail till Cecilia Wigström.

Hej Cecilia,
Nedan finns inklistrat en bra bild som illustrerar några väldigt relevanta frågor angående "FRA-lagen II". Jag undrar nu om du ser någon som helst risk att vi hamnar på den röda rutan?

Just "metodutvecklingen" ser jag som den stora gråzonen. Jag kan fortfarande inte utläsa några som helst hinder mot att FRA under denna elastiska rubrik bygger upp en trafikdatabas (läs "Titan"), omfattande t.ex. mina kommunikationsmönster och vilka typer av webplatser jag besöker på internet.

Att "rådata" nu måste kastas efter ett år är en tämligen klen tröst, eftersom det i databasen går att bygga upp en ny och mycket kompaktare beskrivning och klassificering runt t.ex. mina telefonnummer, IP-adresser, geografiska positioner och epost-konton - samt vilka relationer de har till andra personer och entiteters dito. Denna koncentrerade information kan sedan enkelt "fräschas upp" på en rullande ett-års basis.

Det krävs inte heller en 100% täckning för att bygga upp en sådan databas. Det räcker med att lyssna på "trafikstråken" Telia österut på måndagar, Tele2 västerut på tisdagar osv. Så den inskränkningen är - i praktiken - tandlös.

Denna trafikdatabas innebär i praktiken en långtgående automatisk åsiktsregistrering, även om inte förstoringsglaset ("sökbegreppen") för ögonblicket skulle råka riktas mot mig. Men om/när någon skulle få för sig att göra det så har de ett *mycket* rikt material att starta upp från. Vi lever ju mer eller mindre våra liv på nätet nu för tiden.

Bevisa *gärna* att jag har fel..

Dessutom så kan denna automatiskt bearbetade information utväxlas med andra länder. Ett mig närliggande exempel:
Eftersom jag kör en TOR-nod, så passerar till exempel en del politisk-dissident-trafik genom mitt IP-nummer. Vad innebär det för mig när jag nästa gång besöker t.ex. Kina, USA, Israel, Saudiarabien..? Det kan ju se ut som om jag har hållit på med något som lokalt ses som samhällsomstörtande verksamhet.

Och slutligen, jag skulle gärna vilja få begreppet "trafikstråk" definierat. Teknisk eller juridisk svenska går bra, bara det är entydigt.

Med vänlig hälsning,
Per Sörner, civilingenjör, Göteborg

massavlyssning flödesschema

bilden kommer från http://onsdag.wordpress.com/2008/09/28/massavlyssning/

fredag, augusti 29, 2008

Sociogram

Till min glädje ser jag att hjälten Mark Klamberg har börjat nysta i tråden "sociogram". Det berör också den intressanta frågan om vad som har skett inne på FRA redan innan den dagen då de filtrerar ut och granskar ett enskilt e-mail.

Är vi kanske massavlyssnade, åsiktsregistrerade och utlämnade till främmande makt redan innan vi blir "signalspanade" på? Lämnade en egen kommentar hos Mark på detta tema.

torsdag, augusti 28, 2008

Svar från Cecilia Wigström (fp)

Här det andra svar som jag fick på min e-mail-vädjan inför FRA-lagsomröstningen. Behöver jag säga att jag inte var tillfredställd?
Hej,

Tack för ditt mejl. Jag länkar till min hemsida www.ceciliawigstrom.se där jag i mitt junibrev berättar om varför jag röstade för lagen. Jag hoppas du vill ta dig tid att läsa för informationen i media har varit oerhört ensidig. Nu är det viktigt att vi får en stark lagstiftning i höst som förstärker integritetsskyddet än mer.

Vänliga hälsningar

Cecilia Wigström
riksdagsledamot (fp)

Svar från Lars Hjälmered (m)

Det e-mail som jag skickade till de borgerliga göteborgska riksdagsledamöterna genererade till slut två stycken svar. Man kan i och för sig misstänka att dessa är standardsvar, men till de två ledamöternas försvar så får jag i alla fall säga att det är mycket bättre än ingenting.

Relativt snabb på att svara var Lars Hjälmered (m):
Hej Per!

Tack för ditt mail. Får en hel del mail och svarar rätt kortfattat för att hinna svara på så många som möjligt.

Jag kommer att rösta för förslaget om signalspaning. Skälen till det är flera. Det börjar för mig i att jag tycker att vi ska ha underrättelseverksamhet i Sverige för skydd mot hot av såväl militär som annan karaktär såsom hot mot svensk trupp utomlands. Med det sagt har man att ta hänsyn till den personliga integriteten och spärrar mm. behöver sättas upp.

Det förslag vi behandlar i riksdagen idag är väsentligt utvecklat och bättre än det ursprungliga förslaget. FRA:s möjligheter att signalspana utökas också till kabel, men till skillnad från idag blir verksamheten lagreglerad. Det har tillkommmit förbättrande spärrar som att spaningsuppdrag ska godkännas på förhand, lagefterlevnaden kommer att följas upp, ett integritetsskyddsråd upprättas inom FRA, regeringen kommer att behöva lämna årliga rapporter om signalspaningen till riksdagen och en stor översyn avlagen kommer att ske 2011. Till det ska läggas den överenskommelse som alliansen gjort som bl.a. innebär att Datainspektionen ska få regeringens uppdrag att följa FRA ur integritetsskyddsperspektiv och en kommitté med riksdagsledamöter som ska följa FRA:s verksamhet ur integritetsskyddsperspektiv tillsätts.

Sammantaget är det ett avvägt förslag som jag står för och kommer att rösta ja till i riksdagen idag.

Hälsningar
Lars Hjälmered

Föga nöjd med innehållet i svaret replikerade jag sålunda:
Hej Lars,
Tack så mycket för att du tog dig tid att svara.

Tyvärr så delar jag inte din bedömning att detta är ett väl avvägt förslag. Långt ifrån. Ni har just infört en så gott som heltäckande allmän brevsprättning. "Allmän avlyssning" och "bruten brevhemlighet" kan inte förskönas genom att genom att man försöker definiera om betydelserna eller kalla dem för något annat. Jag går inte på det lätta retoriska tricket. Visa oss kalla fakta i stället för att mumla om ett diffust "terroristhot"! Fakta som är relevanta för Sveriges utrikespolitiska situation. För det det var ju "yttre hot" som det gällde, eller hur?

"FRA-lagen" var ett allvarligt misstag redan i sig. Nästa minst lika allvarliga misstag var att piska igenom förslaget i riksdagen under kuppartade former. Jag kan säga att det lilla förtroende jag hade för regeringen och sveriges konstitution nu är som bortblåst. Ni har kört över folkets representanter genom att låta partipiskan vina.

Mina vänner och bekanta, varav en del hårdnackat borgerliga har uttryckt samma känsla. Ni har nu tappat en stor del av stödet hos väljarna. Grattis! Om ni inte inser vilket gigantiskt klavertramp ni har gjort, så förtjänar ni inte en ny regeringsperiod. Och om ni inser det så ber jag er att för ett ögonblick begrunda vilka krafter som kan ha försatt er i den nuvarande pinsamma situationen.

För min egen del kommer jag att övergå till civil olydnad på gräsrotsnivå fram tills nästa val.. Jag kommer att börja kryptera min kommunikation i största möjliga utsträckning. Jag kommer att uppmuntra min omgivning att göra detsamma. Jag har även aktiverat Tor i mitt nätverk, se http://www.torproject.org/ Till min glädje ser jag då att en rätt så stor del av Tors okrypterade exit-trafik verkar gå till kinesiska dissident-webplatser, men betänk att detta innebär att ni nu har placerat Sverige jämsides med Kina på yttrandefrihetsskalan.

mvh och i stor sorg
/Per Sörner, civilingenjör, Göteborg
Så här i efterhand ser jag att mitt svar var formulerat mot en regeringsmedlem - vilket Lars nu inte är - men det ändrar egentligen ingenting i sak.

Jag noterar att Lars har varit på studiebesök i lejonets kula, så jag när nu en förhoppning att kunna ta upp en intressant dialog med honom om den tekniska implementationen, oss ingenjörer emellan..

lördag, augusti 23, 2008

Tolgfors demon?

Tolgfors demon: Den mytiska varelse som sitter på fiberknippet i samverkanspunkten och som utan att varken titta eller lukta på dem, magiskt kan avgöra vilka fotoner som är utrikiska och därmed skall skyfflas över till FRA och vilka som är svenska och därmed fredade.

Denna mytiska varelse är - likt Maxwells demon - en fysikalisk omöjlighet.

Och förresten, vad är det som säger att norrmännens personliga integritet är så mycket mindre värd än svenskars att vi kan avlyssna dem hej vilt?

lördag, augusti 09, 2008

Tänk om de talar sanning?

Om man för ett ögonblick leker med tanken att FRA-lagens förespråkare faktiskt har rätt när de hävdar att den i huvudsak innebär en reglering av verksamheten och inte utökade uppgifter eller befogenheter, ja då kan man ju fråga sig vilken typ av vilda-västern verksamhet de har haft för sig hittills där i spionklubben?

Och det är dessa människors hederlighet och oförvitlighet som vi nu kommenderas att lita på...

Det är hög tid för en sanningskommission. Minst.

onsdag, augusti 06, 2008